Reklamasyon ve cezalar

20 Mayıs 2019     Sirkü 1366 Satılan bir malın kalitesindeki bozukluktan dolayı malın iade edilmeyerek mal bedelinin  (fatura bedelinin) tamamının değil bozuk olan kısmına isabet eden tutarının düşürülerek ödenmesidir. Bunun için alıcı tarafından satıcıya bir fatura veya alanının vergi mükellefi olamaması halinde gider pusulası tanzimi ile mal bedelinin revize edildiği bir uygulama çeşididir. Reklamasyon uygulaması…