Döviz satışlarında vergi (Banka ve sigorta muameleleri vergisi)

15 Mayıs 2019     Sirkü 1365 15 Mayıs 2019 tarih ve 30775 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugünden geçerli olmak üzere (15 Mayıs 2019) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir oranında Banka ve Sigorta muameleleri vergisi getirildi. Aynı kararla. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,…