İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

3 Mayıs 2019     Sirkü 1361   Bilindiği üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)”  ile İhracat Genelgesinin 8 inci maddesi kapsamında ihraç edilen malın Gümrük Beyannamesinin  22 inci hanesinde kayıtlı bedelinin (2019-32/55)  (4 mart 2020 ye kadar)  geçerli olmak üzere, fiili ihraç…