İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri

4 Nisan 2019     Sirkü 1356   Bilindiği üzere bugüne kadar İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerinden Vergi İdaresince yapılan vergi tarhiyatlarına ve cezalarına karşı açılan davalar Vergi Yargısı tarafından olayın esası incelenmeden reddedilmekteydi. Vergi Yargısınca verilen ve müstakar hale gelen bu kararlar taraflarca mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa mahkemesine intikal ettirilmişti. Anayasa mahkemesine…