İkinci el oto ticaretinde indirimli KDV

22 Mart 2019     Sirkü 1347 22 Mart 2019 tarih ve 30722 sayılı resmi gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Teslimleri %1 oranında KDV ye tabi malların belirlendiği 1 sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan parantez içi ifadenin sonuna eklenen ifade ile KDV oranı %1 indirilen taşıtların ikinci el ticareti yapanlarca %1 KDV…