KDV ve ÖTV de indirime devam

21 Mart 2019     Sirkü 1346   21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı resmi gazetede yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; 1- 535 sayılı karar gereği 31.03.2019 tarihine kadar 150 m2 nin üstündeki konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde 31.03.2019 tarihine kadar % 8 olarak uygulanması gereken KDV ile Konut ve…