Vergiye uyumlu mükellef indirimi

6 Mart 2019     Sirkü 1341 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkanı getirilmiştir. İndirimden yararlanacak olanlar Aşağıdaki şartları taşımaları kaydıyla…