7166 sayılı torba kanunla yapılan değişiklikler

23 Şubat 2019     Sirkü 1340   22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. Söz konusu kanun ile yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Poşet beyanı Bu Kanunun 3’üncü maddesiyle 2872 sayılı kanunda yapılan değişiklikle; Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü…