Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2018 yılı için değerlemeye esas döviz kurları

4 Şubat 2019          SİRKÜ 1333 Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2018 yılı sonu itibarıyla 505 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacak. 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen…