7162 sayılı kanunla Gelir ve Kurumlar vergisi kanununda yapılan değişiklikler

30 Ocak 2019     Sirkü 1332   30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı resmî gazetede yayımlanan 7162 sayılı kanununla Gelir ve Kurumlar vergisi kanunda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.  1- GVK da yapılan değişiklikler Esnaf muaflığı 7162 sayılı kanunun 1 ini maddesi ile 193 sayılı GVK nun 9/6 ıncı maddesine eklenen ibare ile 30.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe…