7161 sayılı kanunla GVK, KDV ve KV yapılan değişiklikler

18 Ocak 2019     Sirkü 1331   18 Ocak 2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan 7161 sayılı kanunla Gelir vergisi, KDV ve Kurumlar vergisi kanunda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler 1– 7161 sayılı kanunun 3’üncü maddesi ile GVK nun 23 maddesinde yapılan değişiklikle 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren…