Elektronik tebligat yönetmeliği

6 Aralık 2018     Sirkü 1322   1.1.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Kamuya ait tebliğler için Elektronik tebligat yönetmeliği 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Bu yönetmelik, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Söz konusu yönetmelik hükümleri aşağıda özetlenmiştir. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar  Yönetmeliğin 5…