KDV tevkifatında yeni düzenleme

11 Ekim 2018     Sirkü 1314 10.10.2018 tarih ve 30528 sayılı resmi gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 21 seri nolu Genel tebliği ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken KDV de (2 nolu KDV) yeni düzenlemeye gidildi. Söz konusu düzenleme gereğince 10.10.2018 tarihinden itibaren, Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya…