KDV tevkifatında yeni düzenleme

11 Ekim 2018     Sirkü 1314

10.10.2018 tarih ve 30528 sayılı resmi gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 21 seri nolu Genel tebliği ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken KDV de (2 nolu KDV) yeni düzenlemeye gidildi.

Söz konusu düzenleme gereğince 10.10.2018 tarihinden itibaren,

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının

  • Satıcı tarafından beyan edilmiş

ve

  • Hazineye ödenmiş olması

halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacak.

Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranacak.

Böylece, KDV tevkifatı yapılmamış ve bu sebeple sorumlu sıfatıyla beyanname vermemiş olan vergi sorumluları, sonradan II no’lu KDV beyannamesi verme zorunluluğundan kurtulmuş oldu.

Ayrıca,

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte,

  • Tahakkuk eden verginin ödenmemesi

veya

  • Ödenecek KDV çıkmaması

nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranacak.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.