Mevduat faizlerindeki tevkifat oranı

31 Ağustos 2018     Sirkü 1303 31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı resmi gazetede yayımlanan 53 sora nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile; 31.08.2018 tarihinden itibaren üç ay içinde açılan vadesiz ve özel cari hesaplara veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara sınırlı olarak ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere; Türk Lirası mevduat faizlerinden yapılan tevkifat oranı  düşürüldü. Buna göre,…