Varlık barışında iştirak kazançlarının transferi

31 Ağustos 2018     Sirkü 1302 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı resmi gazetede yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7143 sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun varlık barışı ile ilgili 10 uncu maddesi 13 fıkrasının h bendindeki süreler 6 ay uzatılmıştır. Bu karar sonucunda söz konusu maddenin yeni hali…