Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV uygulaması

5 Haziran 2018     Sirkü 1280   Bilindiği üzere 7104 sayılı kanunla Arsa karşılığı inşaat işlerinde 6/4/2018 tarihinden itibaren yapılacak teslimlere uygulanmak üzere KDV Kanunda bazı değişiklikler yapıldı. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 18 sıra nolu genel tebliği ile bu değişiklikler açıklandı. Söz konusu genel tebliği aşağıda ana hatları itibariyle özetlendi….