Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

28 Mayıs 2018     Sirkü 1279 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 26 Mayıs 2018 tarih ve 1. Mükerrer 30432 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile; – Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi, – ihtilafların sulh yoluyla…