Taşınmazların yeniden değerlemesi ve  KDV de Hasılat esaslı vergileme

28 Mayıs 2018     Sirkü 1278   7144 Sayılı kanun 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere söz konusu kanunla VUK nuna geçici 31 inci madde eklenerek Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı taşınmazların bir defalık yeniden değerlemesine olanak sağlandı. KDV Kanunun…