Konutta KDV ve tapu harcı, KDV den istisna edilen ve faydalı ömrü düşürülen makine teçhizat

5 Mayıs 2018     Sirkü 1272   5 Mayıs 2018 tarih ve 30412 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2018/1164 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; GVK 23/16 ıncı maddesinde yer alan İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin…