E-Faturaların İptaline İlişkin E-Fatura İptal Portalı oluşturuldu

7 Mart 2019     Sirkü 1342 e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, “e-Fatura İptal Portalı” Gelir İdaresince kullanımına sunulmuştur. Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk Ticaret Kanunu’nun…