Bilinen Adresler, Tebligat (Tebliğ) ve adres değişikliği

18 Aralık 2017     Sirkü 1241   7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Bilinen adresler, tebligat, tebliğ evrakının teslimi, ilanen tebliği ve adres değişikliği başlıklı 101, 102, 103 ve 157 inci maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 485 sıra nolu VUK Genel…