1.1.2018 tarihi itibariyle e fatura, e defter e arşiv uygulamasına geçecekler  

12 Aralık 2017     Sirkü 1239   Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 454 seri nolu VUK Genel tebliği gereği a) 2016 veya müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL yi aşan mükellefler b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (Madeni Yağlar ve petrol ürünleri) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası…