7061 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikler  

5 Aralık 2017     Sirkü 1236 Kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan kanunlardan biri olan 7061 sayılı kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir. 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu  Bu kanunun 14 üncü maddesi ile gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanan %25 lik götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür 15 inci…