Kat karşılığı inşaat işinde net alan, arsa payı, fatura düzeni ve emsal bedel

4 Aralık 2017     Sirkü 1235   Kat karşılığı inşaat işlerinde her zaman karışıklığa neden olan uygulamalar gelir idaresince yayınlanan özelgelerle netliğe kavuşmaya başladı. Net alan  KDV iadesi uygulamasında sıkça karşılaşılan sorunlardan biride indirimli oranlı teslimlerde 150 m2 nin altındaki konutların iade hesaplaması açısından net alanların belirlenmesi idi. Bu sorun ve kavram karmaşası Danıştay 4….