Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

 2 Ekim 2017     Sirkü 1228  MADDE 1  427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre; a) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013tarihinden itibaren,  b) Yol…