Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançlar

28 Ağustos 2017     Sirkü 1225 1 sayılı Kurumlar vergisi genel tebliği 5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu başlıklı bölümünde yer alan ikinci paragrafı “Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında…