Vergi borçlarında Yeniden yapılandırma

29 Mayıs 2017     Sirkü 1214 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de 7020 No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Söz konusu kanunla getirilen yeniden yapılanma aşağıda kısaca özetlenmiştir. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar Kanun kapsamına, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil)…