KV beyanname eki Ek 2 Formun doldurulması

Sirkü 1207     3 Nisan 2017 Serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulup faaliyette bulunanlarda dahil Tüm kurumlar vergisi mükellefleri; Bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları Mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri,(İlişkili kişilerle işlemler) Kontrol edilen yabancı kurum ve Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde,(Örtülü sermaye) Yaptıkları…