İnşaat sektörü ile ilgili Harç ve Damga vergisi oranları düşürüldü.

15 Mart 2017     Sirkü 1202   15.3.2017 tarih ve 30008 sayılı resmi gazetede yayımlanan 13.3.2017 tarih ve  2017/9973 sayılı BKK kararı ile; 30.09.2017 tarihine kadar (Bu tarih dahil) Gayrimenkul alım satımlarında uygulanan Binde 20 oranındaki alım satım harcı bugün itibariyle Binde 15 indirilmiştir. Ayrıca yine aynı BKK ile, Binde 9,48 oranında damga vergisine…