İnşaat sektörü ile ilgili Harç ve Damga vergisi oranları düşürüldü.

15 Mart 2017     Sirkü 1202

 

15.3.2017 tarih ve 30008 sayılı resmi gazetede yayımlanan 13.3.2017 tarih ve  2017/9973 sayılı BKK kararı ile;

  • 30.09.2017 tarihine kadar (Bu tarih dahil) Gayrimenkul alım satımlarında uygulanan Binde 20 oranındaki alım satım harcı bugün itibariyle Binde 15 indirilmiştir.

Ayrıca yine aynı BKK ile,

Binde 9,48 oranında damga vergisine tabi olan

  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerindeki,
  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerindeki,
  • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmelerindeki,
  • Yapı denetimi hizmet sözleşmelerindeki,

damga vergisi oranı bugün itibariyle sıfıra indirilmiştir.

————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.