Fatura ve Sevk irsaliyesinde matbu imza

23 Ocak 2017     Sirkü 1187 Uygulamada sıkça sorulan sorulardan biri de fatura veya sevk irsaliyelerinde ıslak imza yerine basılı imza kullanıp kullanamayacağıdır. Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde sevk irsaliyesinde fiyat ve bedel hariç olmak üzere…