Fason işlerde tevkifat

16 Ocak 2017     Sirkü 1186   Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen KDV Kanunun 9 uncu maddesine göre Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlardır. Bunlar, verginin tam olarak kesilip…