Bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına ilişkin beyan süresi uzadı

30 Aralık 2016     Sirkü 1182 12.12.2016 tarih ve 2016/9608 sayılı BKK ile 6736 sayılı kanunun 7 inci maddesindeki süreler 30.06.2017 (Bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına dair düzenlemeyi içeren 6736 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin son hali aşağıya çıkarılmıştır. (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet…