Kreş ve gündüz bakımevleri istisnası ve Isı Yalıtımı ve Enerji harcamaları

23 Aralık 2016     Sirkü 1179 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 295 seri nolu GVK Genel tebliği ile; Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar, Kredi Teminatı Sağlayan Kurumların Kazanç ve İratları Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılmaması,  ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, Eğitim Öğretim…