Defter tasdiki ve zamanı

14 Aralık 2016     Sirkü 1177 Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2017 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VUK ve TTK gereği mükelleflerin tutacakları defterler ve tasdik zorunluluğu ile tasdik zamanlarını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış…