İşe başlamadan önce alınan demirbaş ve mallar

5 Aralık 2016     Sirkü 1174 Uygulamada sıkça karşılaşılan ve tereddüt edilen konulardan biride işe başlamadan önce satın/devir alınan demirbaşlar ile stok/ticari malların fatura bedellerinin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususudur. Konunun vergi kanunları açısından değerlendirilmesinde; Gelir/Kurumlar ve VUK açısından Gelir Vergisi Kanununun 40, VUK nun 174 ve…