SMİYB Kullanma tespitinden Genel esaslara geçiş

10 Ekim 2016     Sirkü 1161           Bilindiği üzere, KDV Genel uygulama tebliği gereği, Sahte belge kullanma tespiti, sahte belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapıldığının tespit edilmesidir. Sahte belge kullanma tespitinin varlığından söz edilebilmesi için, sahte olduğu tespit edilen belgede yer alan KDV tutarının indirim konusu yapılmış olması gerekir. Sahte belge düzenleme raporundan…