KDV de İstisna ve iadelerle ilgili bildirimler

19 Eylül 2016     Sirkü 1157   KDV Kanunun 32 inci maddesi gereği Kanunun 11 inci maddesi (Mal ve hizmet ihracı), 13 üncü maddesi (Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna) , 14 üncü maddesi (Transit taşımacılık), 15 inci maddesi (Diplomatik istisnalar ) 17 inci maddesinin (4) numaralı…