Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler

7 Eylül 2016     Sirkü 1156 6745 sayılı Yatırımların proje bazında desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklik ve ilaveler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler Kanunun 5 inci…