Kayıtlarda yer aldığı halde İşletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

31 Ağustos 2016     Sirkü 1154   6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu…