15 Temmuz Dayanışma Kampanyası

31 Temmuz 2016     Sirkü 1146 24.7.2016 tarih ve 8720 sayılı yazı ile Başbakanlıkça, 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla yeni bir yardım kampanyası başlatılmış ve bu kampanya ile Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı görevlendirilmiştir. GVK 89/10. uncu maddesi gereği, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca…