Ecrimisil borçlarının yapılandırılması

30 Temmuz 2016     Sirkü 1145 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Seri B sıra 10 nolu Tahsilat genel tebliği ile; Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri…