SGK Borcu yoktur belgesi

29 Temmuz 2016     Sirkü 1144 5510 sayılı Kanun’un 88 inci maddesi uyarınca, sigorta primi borçları, KDV alacağından mahsup suretiyle ödenebilmektedir. SGK tarafından yayınlanan 2016-13 Sayılı Genelge ile pirim borçlarını KDV mahsubu ile ödeyenlerin borcu yoktur belgesi alımlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Söz konusu genelge gereği; Cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin…