Avanslara karşılık ayrılıp ayrılmayacağı 

15 Haziran 2016     Sirkü 1137   Cari işlem ve avans kavramı genellikle ticari faaliyetlerle ilgili olarak sıkça kullanılan kavramlardır. Uygulamada, İki taraf arasında süreklilik arzeden ticari işlerde tahsilat ve ödemenin ilerde mahsuplaşmak suretiyle yerine getirilmesi şeklindeki işlemlere cari işlem, sürüp giden alacak verecek ilişkisinin tutulduğu hesaba da cari hesap denmektedir. İşletmenin faaliyet konusuyla…