Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ait istisna  

14 Mayıs 2016     Sİrkü 1130 Yasal düzenleme  Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki;  Yazılım  Ve Ar-Ge faaliyetlerinden Elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Ayrıca, Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile…