Mali Tablolar

14 Nisan 2016     Sirkü 1125     2015 Yılı Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali Tablolar aşağıya çıkarılmıştır. MALİ TABLOLAR BLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLERDEN 2015 yılı aktif toplamı 14.074.300 TL yi veya net satışları 31.275.800,TL yi AŞMAYANLAR AŞANLAR Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar…