e-beyan zorunluluğu

11 Nisan 2016     Sirkü 1124   Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373, 376 ve 381 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. Güncel haliyle elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan beyannameler aşağıda gösterilmiştir. Büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı olan mükellefler tüm beyannameleri,  Yıllık Gelir…