Şirket ortaklarının şahsına ait özel sigorta bedelleri

25 Mart 2016     Sirkü 1121 Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler tarafından ortakları adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının şirketin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı uygulamada her zaman tereddüt konusu olmuştur. Bilindiği üzere, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/9 uncu maddesinde,…