ilave işyeri mi Şube mi

20 Mart 2016     Sirkü 1120 Günümüzde firmalar büyüdükçe ticari ve sınai işletmelerinin sayısını artırmaktadırlar. Bu artış kimi zaman ilave işyeri, kimi zaman da şube olarak adlandırılmaktadır. İlave işyeri ve şube kavramı Ticaret odaları ve her bir devlet kurumu tarafından farklı yorumlanmakta farklı algılanmaktadır. Konuyu ilgili mevzuatlar açısından değerlendirecek olursak. Vergi Kanunları Açısından  213…